ภาพใบกัญชา

ภาพใบกัญชา

ภาพใบกัญชา – Marijuana – Cannabis

ฉันจะระบุใบต้นกัญชาได้อย่างไร ?

ภาพใบกัญชา – เพื่อให้กระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: ใบกัญชามีแนวโน้มที่จะประกอบด้วยจุดใดก็ได้ระหว่างสามถึง 13 จุด หรือที่เรียกว่า “นิ้ว” โดยกัญชาพันธุ์ที่โตเต็มที่จะมีระหว่างห้าถึงเจ็ดนิ้ว คุณยังสามารถระบุประเภทของต้นกัญชาได้จากรูปร่างของใบ

พืชกัญชาที่แท้จริงคืออะไร ?

ภาพใบกัญชา

กัญชามาจากพืชที่เรียกว่ากัญชา ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือ Cannabis sativa สารออกฤทธิ์หลักในกัญชาคือ THC (ย่อมาจาก delta-9-tetrahydrocannabinol) ส่วนผสมนี้พบได้ในใบและส่วนดอกของต้นกัญชา